Chương trình DCE

 

Chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mach trong lĩnh vực môi trường (DCE) được hỗ trợ 250 triệu DKK từ chính phủ Đan Mạch. Chương trình hợp tác này được xây dựng dựa trên các hoạt động Đan Mạch đã và đang hỗ trợ cho lĩnh vực môi trường của Việt Nam, hỗ trợ này đã cam kết hơn 330 triệu DKK từ năm 1997. Văn kiện chương trình mô tả những nét chính của chương trình hợp tác trong lĩnh vực môi trường được hai Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch thông qua cho giai đoạn từ giữa năm 2005 đến giữa năm 2010. Thoả thuận giữa hai chính phủ Việt Nam và Đan Mạch về Hợp tác phát triển trong lĩnh vực môi trường đã được ký kết ngày 17 tháng 12 năm 2004 tại Hà Nội

 Mục tiêu phát triển của chương trình:

" Hỗ trợ thực hiện Chiến lược quốc gia về Bảo vệ môi trường đảm bảo sinh kế bền vững và cải thiện điều kiện sống cho người nghèo".

Chương trình DCE bao gồm 5 hợp phần:

  •  Kiểm soát ô nhiễm ở một số khu vực đông dân nghèo (PCDA)

  •  Phát triển bền vững và thân thiện môi trường ở một số khu đô thị nghèo (SDU)

  •  Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI)
  •  Sinh kế bền vững trong và quanh khu bảo tồn biển (LMPA)

  •  Hỗ trợ xây dựng năng lực trong quản lý và lập kế hoạch môi trường (CDS)

Văn phòng hỗ trợ chương trình (PSO) đóng vai trò hỗ trợ về mặt hành chính và quản lý  đồng thời cung cấp kênh trao đổi thông tin cho cả chương trình.

Ngày 15/12/2011, PSO đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình DCE tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các Hợp phần, UBND và các Sở đầu mối của 6 tỉnh mục tiêu, Đại sứ quán Đan Mạch

Chi tiết

Xây dựng hướng tiếp cận thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (SEA) đối với chiến lược, quy hoạch, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở cấp độ quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh.

Chi tiết

Ngày 10/10/2011tại Hà Nội, hội thảo đóng góp ý kiến tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn (SXSH) cho ngành sản xuất bánh kẹo, ngành luyện gang lò đã được tổ chức.

Chi tiết